fbpx

Mēneša maksa

400
mēnesī

  • Vasaras mēnešos (jūnijā - augustā) mācību maksa ir 200€ mēnesī.
  • Mācību maksa tiek samazināta pašvaldību līdzfinansējuma apmērā.
  • Mācību maksa jāapmaksā pilnībā visus mēnešus gadā neatkarīgi no apmeklējuma.
  • Mācību maksā ir iekļauti pasākumi, mācību ekskursijas un muzeju apmeklējumi.

Ēdināšana

4.00
dienā

  • 1.-4.klases skolēniem ēdināšanas maksa tiek samazināta valsts un pašvaldības finansējuma apmērā par 2.15 € dienā. Vecākiem jāmaksā 1.85 € dienā.
  • Ēdināšanas maksa tiek aprēķināta tikai par apmeklētajām dienām, ja kavējums pieteikts E-klasē.

Iestāšanās maksa

100

  • Vienreizējs maksājums.
  • Iestāšanās maksa tiek izlietota mācību materiālu iegādei un skolas vides labiekārtošanai.